BILANCE ROČNÍKU 2003 MISTROVSTVÍ DLOUHÝCH TRATÍ VÝCHODNÍCH ČECH  
 

Novákové z Dolan vítězí ve 2. ročníku Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech

Po loňském prvním ročníku dlouhých tratí Východních Čech se v letošním roce zúčastnili chovatelé z pěti oblastních sdružení a sice ze Svitav, Jihlavy, Pardubic a z rozděleného Trutnova Hradec Králové a Trutnov. V plánu byly závody z Koblenze, Lille, dvou Aachenů a Oostende. Nákaza slepic v Holandsku a v severozápadním Německu mohla ohrozit a možná i znemožnit plánované závody. Východočeši udrželi nervy na uzdě a věřili, že se situace postupně zlepší a sezónu neotočili na východ jako jejich sousedé. Nakonec se to ukázalo jako prozíravé rozhodnutí a tak pouze místo prvního Aachenu se letěl o něco kratší Mannheim.

Prvním závodem byl Koblenz, konaný 1. června za účasti 2.638 holubů od 321 chovatelů. Start byl v 9 hodin po dešti. U nás byly přeháňky, západní vítr a teplota kolem 20° C. Průměrná vzdálenost byla 591 km při rozpětí 492 až 664 km. Mistrovská série 10/5, bodování 100/55. Jako první dolétl holub 98-014-12476 pana Mirka Matějky z Kratonoh z OS Pardubice v 17 hod. 53 min. Vzdálenost 570 km ulétl tento holub rychlostí 1.070 m/min. Závod byl ukončen po necelých třech hodinách v Novém Městě p. Smrkem holubem 00-020-544 pana Jiřího Svobody příletem ve 20 hod. 8 min. na vzdálenosti 542 km průměrnou rychlostí 542 m/min. Z OS na tom byl nejlépe Trutnov, který umístil 27,65%, Pardubice 26,85%, Hr. Králové 18,84%, Jihlava 14,50% a Svitavy 8,32%.

Druhým závodem bylo francouzské Lille. Z veterinárních důvodů nemohla být použita tradiční, přímá cesta, ale auto muselo jet přes jižní Německo a po drahých francouzských dálnicích najet zbytečné kilometry, což závod prodražilo. Start byl 13. června v 5 hod. 30 min. za jasného počasí. U nás bylo oblačno, slabý západní vítr. Průměrná vzdálenost byla 898 km, rozpětí 800 až 973 km. Mistrovská série 6/4, body 120/66. Bylo nasazeno 1.032 holubů od 207 chovatelů. Jako první dolétl holub 99-0134-356 pana Františka Kramáře z Hvozdic v OS Trutnov v 18 hod. 49 min., vzdálenost 885 km překonal rychlostí 1.105 m/min. Závod byl ukončen 2. den příletem holuba 99-0302-763 pana Bohuslava Švejdy z Měřína z OS Jihlavy v 9 hod. 9 min. Vzdálenost 914 km překonal rychlostí 738 m/min. Z OS byla nejlepší Jihlava s 24,80%, dále Trutnov 22,40%, Pardubice 20,55%, Svitavy 19,75% a Hr. Králové 14,91%.

Třetím závodem byl plánován Aachen 1, ale z veterinárních důvodů byl závod o něco zkrácen a holubi byli vypuštěni v Mannheimu 27. června v 6 hod. 45 min. Na stratu bylo 2.081 holubů od 291 chovatelů. Série byla 10/5 za body 100/55. Průměrná vzdálenost 665 km, rozpětí 561 až 738 km. Za bezvětrného, polojasného počasí zvítězil holub 98-09-7042 otce a syna Novákových z Dolan v OS Trutnov, který dolétl v 17 hod. 37 min. Vzdálenost 647 km překonal rychlostí 992 m/min. Závod byl ukončen 2. den v 7 hod. 2 minuty příletem holuba 98-035-6206 pana Reitermana Jaroslava mladšího z Kamenice v OS Jihlava. Na vzdálenosti 675 km dosáhl rychlosti 641 m/min. Z OS byl nejlepší Trutnov 24%, dále Hr. Králové 22,22%, Pardubice 20,66%, Jihlava 20,62% a Svitavy 14,92%.

Předposledním závodem byl Aachen 11. července. Na tento závod jela dvě auta s přívěsy. Jihlavské auto mělo nějaké problémy na hranicích, pardubické bylo na místě startu. Výcvikář OS Pardubice nečekal na jihlavské auto a dal povel ke startu svého auta. Tím nebylo možné počítat závod pro všechna OS společně. Co s tím ? Závod zrušit nebo ho počítat pro zúčastněná OS samostatně a body použít do společných výsledků ? Nakonec rozum zvítězil a závod byl rozdělen na A a B podle účasti v autu. Byl pro každé auto samostatně vyhodnocen a body použity pro společné vyhodnocení. Pro příště však nutno učinit opatření, která by podobnou chybu znemožnila.

Takže na Aachen „A“ bylo nasazeno 794 holubů od 117 chovatelů OS Trutnova a Pardubic. Série pro oba Aacheny 10/5 z abody 100/55. Start byl v 6 hod. Průměrná vzdálenost 691 km, rozpětí 654 až 725 km. Závod vyhrála chovatelská dvojice Bořek+Hrdlička z Rychnovku v OS Trutnov s holubicí 99-0132-501 doletem v 15 hod. 40 min. Vzdálenost 699 km překonala rychlostí 1.203 m/min. Závod byl ukončen po hodině opět holubicí 94-09-5569 pana Milana Dubce z Čepí v OS Pardubice. Dolétla v 16 hod. 38 min. a vzdálenost 688 km překonala rychlostí 1.067 m/min. Z OS byly lepší Pardubice s 20,11% před Trutnovem s 19,84%.

Na Aachen „B“ bylo nasazeno 840 holubů od 131 chovatelů z OS Hr. Králové, Jihlavy a Svitav. Start byl v 7 hod. 15 min. Průměrná vzdálenost 707 km, rozpětí 593 až 774 km. Závod vyhrál holub 99-038-76 pana Zdeňka Grežda staršího, který dolétl ve 14 hod. 55 min. Vzdálenost 604 km překonal rychlostí 1.311 m/min. Závod byl ukončen v 17 hod. 48 min. holubem 96-09-19038 pana Jana Pokorného z Trstěnic v OS Svitavy. Vzdálenost 736 km překonal rychlostí 1.161 m/min. Z OS byla nejlepší Jihlava s 26,32% před Hr. Králové s 24,43% a Svitavami s 13,17%.

Posledním závodem bylo Oostende 25. července. Na startu v 5 hod. 45 min. bylo 1.072 holubů od 208 chovatelů. Průměrná vzdálenost 910 km, rozpětí 800 až 980 km. Mistrovská série 6/4, body 120/66. Počasí u nás bylo polojasné, teplo. Zvítězil holub 99-060-1225 pana Reitermana Jaroslava ml. z Kamenice v OS Jihlava příletem v 18 hod. 43 min. Vzdálenost 921 km uletěl rychlostí 1.182 m/min. Závod ukončil 2. den ve 12 hod. 38 min. holub 97-014-9340 pana Jaroslava Hladíka ze Slatiny v OS Trutnov. Vzdálenost 905 km zdolal rychlostí 652 m/min. Z OS byly nejúspěšnější Pardubice s 30,41% před OS Svitavy se 17,98%, dále Trutnov 15,94%, Jihlava 14,38% a Hr. Králové 13,17%.

Celkovým vítězem se stali Novákové z Dolan z OS Trutnov, kteří umístili 28 mistrů a získali 2.078 bodů.

Bylo rovněž sestaveno pořadí úspěšnosti ZO, kde ze 41 ZO byly nejlepší Staré Ždánice, mimo jiné mateřská ZO vítězů Nováků, která ze 143 nasazených umístila 52 holubů s procentem 36,36%. Druhou ZO byl Liberec 2. s 30,77%, ale s pouze 26 nasazenými holuby. Třetí byla ZO Pardubice, která nasadila druhý největší počet holubů a sice 363 holubů a umístila 105 holubů, což je úspěšnost 28,93%.

Jak hodnotit druhý ročník dlouhých tratí ? Myslím, že to hlavní je, že si čelní funkcionáři všech pěti zúčastněných OS uvědomují, že každý sám nemá šanci závody na dlouhé tratě uskutečnit a to hlavně z ekonomických důvodů. Jak je zřejmé z výsledků, tak i pět OS nasadí na Lille a Oostende, tedy závody 850 až 950 km, sotva 1.100 holubů a to je cena za holuba 25 Kč.

Dalším výsledkem byl i první společný závod ze Sokolova, který se uskutečnil 29. června za zatím rekordní účasti východočeských holubů v počtu 8.629 kusů. Zúčastnilo se ho 430 chovatelů. Průměrná vzdálenost byla 237 km, při rozpětí 148 až 306 km. Zvítězil holub 01-0134-918 pana Petra Marka z Nepolis v OS Trutnov, který dolétl v 8 hod. 35 min. Vzdálenost 201 km překonal rychlostí 1.295 m/min. Závod ukončil holub 01-0303-751 ing. Miroslava Bucháčka ze Žďáru n/Sáz. v OS Jihlava v 10 hod. Vzdálenost 251 km překonal rychlostí 1.043 m/min. Z OS byly nejúspěšnější Pardubice se 30,41% před Svitavami s 18%.

V plánu je ještě společný Sokolov holoubat, který se má uskutečnit 7. září. Věřím, že tyto závody budou počátkem dalších soutěží tohoto „společenství“.

Ladislav Král, výpočtář