BILANCE ROČNÍKU 2004 MISTROVSTVÍ DLOUHÝCH TRATÍ VÝCHODNÍCH ČECH  
 

NOVÁKOVÉ Z DOLAN

obhájili loňský titul nejlepších dálkařů východních Čech

Do letošního 3. ročníku Mistrovství dlouhých tratí východních Čech, kterého se zúčastňují OS Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Svitavy a Trutnov, byly počítány závody Koblenz, Oostende a tři Aacheny. Závodů se zúčastnilo celkem 384 chovatelů a mistrovství bylo rozhodnuto až posledním závodem, což dodalo soutěži na napínavosti. Vždyť mezi mistry Novákovými a pátým Milanem Konvalinou je rozdíl necelých 100 bodů, což je prakticky jeden holub.

Prvním závodem byl Koblenz, který odstartoval 6.6.2004 v 7 hod. za účasti 2.736 holubů a 326 chovatelů. Bylo polojasné počasí, 18 st. C a mírný SZ vítr. Mistrovská serie 10/5, body 100/55.  První doletěla he 01-0302-601 pana Josefa Dvořáka do Lhotky v OS Jihlava v 15:48:17 hod. rychlostí 1.169,84 m/min. překonala vzdálenost 618 km. Jako druhý byl holub 98-035-9093 ve Stonařově v OS Jihlava v 15:34:46 hod. a vzdálenost 586 km překonal rychlostí 1.140,12 m/min. I třetí byl holub z OS Jihlava a sice u pana Reitermana Jaroslava mladšího. Jeho holub 02-0294-654 přiletěl v 15:50:50 hod a uletěl vzdálenost 597 km do Kamenice doletem v 18:37:52 hod. a rychlostí 835,959 km na vzdálenost 835 km. Jako zajímavost uvádím, že p. Reiterman mladší měl v tomto závodě ještě 4.,5. a 6 holuba a jeho otec 7. holuba. OS Jihlava hrála v tomto závodě prim, o čemž svědčí i 25,05% umístěných holubů. V tomto závodě to u Nováků na obhajobu ještě nevypadalo. Tři umístění mistři zajistili 63. místo z 326 účastníků

Druhým závodem byl 18.6.2004 Aachen 1. Mistři a body shodné s Koblenzem. Byl odstartován v 7:15 hod. za oblačného počasí za účasti 2.324 holubů od 306 chovatelů. U nás bylo polojasno a čerstvý západní vítr. Ten pomohl holubům k více jak devadesátikilometrovým rychlostem. Závod vyhrál h 98-063-217 ing. Zdeňka Mašína z Rosic u Chrasti v OS Pardubice, který doletěl ve 14:38:27 hod. a na vzdálenost 706 km dosáhl rychlosti 1.592,25 m/min. Druhý byl holub 00-0128-77 pánů Vildů z Dříteče v OS Hr.Králové. Holub doletěl ve 14:32:50 a vzdálenost 692 km překonal rychlostí 1.582,67 m/min. Třetí doletěla he 99-0229-172 pana Štefana Miltáka z Jablonného n/O.v OS Trutnov. Rychlostí 1.572,79 m/min. dolétla v 15:11:56 na vzdálenost 750 km. Závod ukončila he 01-062-292 p. Josefa Pinkase, která doletěla od Ostřetína v OS Pardubice v 15:50:32 hod. a vzdálenost 710 km překonala rychlostí 1.378,83 m/min. Nejlépe si vedlo OS Pardubice, které umístilo 21,94% holubů, OS Jihlava oproti minulému závodu bylo s 16,19% poslední. Tandem Novák Josef a syn zase ještě neoslnili, ale umístěním 4 mistrů obsadili v závodě 22. místo z 306 účastníků závodu a celkově se posunuli na 31. pořadí. Předzvěst lepšící se formy.

Třetím a nejdelším závodem serie bylo 2.7.2004 Oostende. Průměrná vzdálenost je 915 km s rozpětím 809 - 989 km. Mistrovská serie 6/4, body 120/66. Bylo nasazeno 1.326 holubů od 253 chovatelů. Start byl v 6 hod. za oblačného počasí, západního větru. To samé počasí bylo i u nás a tak byly opět předpoklady pro rychlý závod. Zvítězila he p. Jiřího Svobody z N.Města p.Smrkem z OS Hr.Králové. Doletěla v 16:03:30 hod. a vzdálenost 856 km překonala rychlostí 1.418,50 m/min. Druhý byl holub 00-0135-134 celkových vítězů Novákových. Doletem v 16:38:12 na vzdálenost 902 km dosáhl rychlosti 1.414,90 m/min. Třetím byl h 98-09-17986 Milana Konvaliny z Dražkova v OS Pardubice. Byl konstatován v 16:48:46 hod. na vzdálenost 914 km, kterou překonal rychlostí 1.413,57 m/min. Posledním ve 20% byl h 00-0134-544 Pavla Bretta z Králík u N.Bydžova v OS Trutnov. Vzdálenost 889 km překonal rychlostí 1.200,931 m/min. Nejvíce holubů do 20 % umístilo OS Trutnov a sice 28,70%. Pro tým Novák & syn excelentní závod. Z 6 nasazených 5 umístěných, 2. holub v celkovém pořadí a 2. nejvyšší počet získaných bobů v závodě je vyhoupl na průběžné 9. místo v mistrovství.

Aachen 2. byl čtvrtým závodem a letěl se 16.7.2004 za účasti 2.044 holubů od 287 chovatelů. Mistrovská serie 10/5 a body 100/5. Start byl v 6:30 hod. za oblačného počasí. Po cestě se přidal západní vítr a další devadesátka byla na světě. Zvítězil h 01-062-363 pana Jiřího Zavřela z OS Pardubice, který dolétl do H.Jelení na vzdálenost 713 km ve 14:02:40 hod. rychlostí 1.575,86 m/min. Jako druhý byl h 01-0229-325 p. Josefa Dolečka z Jedliny v OS Trutnov ve 14:25:05 hod. Vzdálenost  746 km překonal  rychlostí 1.571, 77 m/min. před holubem p. Josefa Kvičery ze Smržova v OS Trutnov. Vzdálenost 696 km uletěl rychlostí 1.549,61 m/min. Václav Novotný ze Strašova u OS Pardubice měl posledního holuba ve 20%. 00-073-321 doletěl v 15:30:30 hod. a na vzdálenost 672 km měl rychlost 1.244,787 m/min. Nejvíce holubů a sice 25,93 % umístilo OS Trutnov. Tým Novák & syn zase vylepšili svoji pozici a v tomto rychlém závodě umístili z 12 nasazených 6 mistrů, 3. nejvyšší počet získaných bodů je vyšvihl v průběžném pořadí na poslední stupínek pod „bednu“. S bramborové medaile se dalo ještě něco vykovat v posledním závodě. Ztráta na 1. místo však byla výrazných 196 bodů.

Posledním závodem byl třetí Aachen. Serie 10/5 a body 100/55. Letěl se 30.7.2004 za účasti 1.917 holubů od 260 chovatelů a byl odstartován v 6:30 hod. Protože foukal SV vítr byl to letos jediný těžší závod. Zvítězil h 99-0294-152 p. Reitermana Jaroslava staršího z Jihlavy. Dolétl v 17:07:55 hod. a vzdálenost 694 km překonal rychlostí 1.089,120 m/m. Druhý byl Jiří Šafranko z Librantic jinak předseda OS Trutnova, s holubem 00-0137-218 doletem v 17:26:06 hod. Vzdálenost 701 km ulétl rychlostí 1.068,47 m/min. Třetím v pořadí byl h 00-0294-3 Reitermana Jaroslava mladšího, který dolétl v 17:34:26 hod. Rychlostí 1.067,28 m/min. ulétl vzdálenost 709 km. Nejvíce holubů umístilo OS Hr.Králové a sice 27,52 %. Závod skončil 2. den u pánů Horníčkových ve Srubech v OS Pardubice v 6:32:47 hod. Jejich holub 99-077-958 dosáhl rychlosti 736,689 m/min. na vzdálenost 720 km. Opět špičkový výkon holubů tandemu Novák a syn, z 10 nasazených 7 umístěných a 1. místo v závodě na body. Cestu na vrchol poněkud usnadnila slabší chvilka dosavadního lídra Marka Petra a obhajoba byla skutečností.

Jak už jsem výše naznačil, letošní 3. ročník Mistrovství dlouhých tratí východních Čech byl velmi vyrovnaný. Vítězní Novákové z OS Trutnova měli jen tříbodový náskok před Jiřím Svobodou z OS Hr.Králové a ten opět pouze 28 bodů před třetím Miroslavem Rojšlem z OS Trutnov. Čtvrtý Petr Marek, jinak výcvikář OS Trutnova, byl čtvrtý a od prvního místa ho dělilo pouhých 53 bodů, od bronzu 22 bodů. I pátý Milan Konvalina z OS Pardubice zaostával za mistry pouhých 94 bodů. První dvacítku uvádím na konci článku, podrobné výsledky budou v ročence MDTvČ a jsou i internetu.

Je třeba se ještě zmínit o nejvýkonnějších holubech na dlouhé tratě. Byli čtyři holubi, kteří umístili a bodovali ve všech pěti závodech. Jako nejlepší ve výkonu v kilometrech byl holub Bohumila Prachaře z OS Jihlava 98-035-7793, který nalétal 3.685,030 km před 01-072-741 Leopolda Handlíře z OS Svitavy s 3.677,162 km, třetí byl 01-0132-1820 s 3.647,261 km Jiřího Vika a čtvrtý 98-014-7506 s 3.446,492 km Petra Marka, oba z OS Trutnov. V holubicích žádná pět tratí neumístila, bylo pět holubic se čtyřmi tratěmi. Nejvíce km nalétala he 01-0302-601 Josefa Dvořáka z OS Jihlava a sice 3.028,173 km. Druhá byla 01-072-729 Leopolda Handlíře z OS Svitavy, jinak majitele i druhého nejvýkonnějšího holuba, s 2.964,094 km. Třetí Miroslav Rojšl 01-0132-609 s 2.740,217 km z OS Trutnov. Čtvrté a páté místo obsadily he Jiřího Svobody z OS Hr.Králové, vicemistra MDTvČ a sice 01-020-214 a 00-020-523 s 2.683,230 a 2.469,367 km.

Novinkou letošního ročníku byly i dva závody z krátké tratí z Chebu a dvě střední tratě a sice Schweinfurt a Eisenach. Tyto závody se do MDTvČ nepočítaly, i když neoficielně se z nich vyhodnotilo pořadí. Byla to taková zkouška, zda je toto společenství ochotno a schopno spolupracovat i na dalších tratích. Těchto závodů se nezúčastnilo OS Hr. Králové, kdy krátké tratě nemělo ve svém závodním plánu a u středních tratí se nepodařil společný start.

První krátkou tratí byl 6.6.2004 Cheb 1. Bylo nasazeno pro nás neskutečných 7.397 holubů od 379 chovatelů, kteří odstartovali v 7 hod. Bylo polojasno, 18 st.C a foukal mírný SZ vítr. Jako první dolétl holub 00-0129-335 Pavla Rodra z Hořic v OS Pardubice v 10:26:12 na vzdálenost 234 km a dosáhl rychlosti 1.135,94 m/min. Jako druhý byl holub 01-0137-715 Jiří Šafranka. Do Librantic v OS  Trutnov doletěl na vzdálenost 255 km rychlostí 1.127,73 m/min. Třetí byla he 99-0229-1398 Štefana Miltáka z Jablonného n/O. v OS Trutnov. Vzdálenost 301 km uletěla rychlostí 1.115,14 m/min. Závod ukončil holub 00-062-901 pana Josefa Vlacha z H.Ředic v OS Pardubice. Vzdálenost 255 km proletěl rychlostí 802 m/min. Do procent nejvíce umístilo OS Pardubice  23,14% a  Svitavy 23,12%.

Druhý Cheb se letěl 20.6.2004 za účasti 6.938 holubů od 369 chovatelů. Start byl v 8:30 hod. za jasného, klidného počasí. U nás bylo oblačno, 17st.C a SZ vítr. První tři místa obsadil chovatel van Houten G.J. z Křižanova v OS Pardubice. Jeho holubi doletěli prakticky najednou a byli konstatováni v rozmezí 16 vteřin v 11:42:55 - 11:43:11 hod. Na vzdálenost 260 km dosáhli průměrné rychlosti 1.352,44 až 1.350,57 m/min. Pro zajímavost uvádím, že chovatel nasadil 13 holubů a 12 jich konstatoval do procent. Další jeho umístění byla: 4, 7, 8, 14, 15, 26, 473, 600 a 709. Z OS byly nejúspěšnější Pardubice s 29,22%. Žádná další OS již svých 20% neumístila.

V neoficielním pořadí krátkých tratí byl nejlepší ing. Josef Jirout s OS Pardubice před Zdeňkem Ivanovskim z OS Svitavy a třetím Jiřím Řezníčkem z OS Jihlava. Protože byly počítány jen dva závody jsou bodové rozdíly mezi chovateli minimální, mezi prvním ing. Jiroutem a desátým Lubošem Břízou je rozdíl 21 bodů.

Prvním závodem na střední trať byl Schweinfurt. Letěl se 4.7.2004 za účasti 4.972 holubů od 341 chovatelů. Start byl v 5:30 hod. za oblačného počasí, západního větru. U nás bylo oblačno, 20st.C a JZ vítr, tedy vítr v zádech. Tomu odpovídaly i rychlosti dolétlých holubů. Zvítězil h 02-0128-318 Bohouše Sodomky z Březhradu v OS Pardubice. Do vzdálenosti 397 km přiletěl v 09:31:47 hod. rychlostí 1.641,73 m/min. Druhý byl h 01-077-1158 Lad. a Pavla Horníčkových ze Srubů v OS Pardubice. Jejich holub dolétl v 09:50:27 hod a na 425 km dosáhl rychlosti 1.632,22 m/min. Jako třetí byl h 01-0132-1588 KU KU Team Mir. Pohl z Č.Kostelce v OS Pardubice. Dolétl v 09:51:24 hod. a vzdálenost 419 km překonal rychlostí 1.604,78 m/min. Nejvíce holubů do procent umístilo OS Trutnov a sice 28,79%.

Druhou střední tratí byl Eisenach. Konal se 18.7.2004 a bylo nasazeno 4.521 holubů od 319 chovatelů. Start byl v 5:45 hod. za oblačného počasí. U nás polojasno, 26st.C a západní vítr. Závod vyhrál holub 01-0132-65 Vladimíra Macka z Náchoda v OS Trutnov, který dolétl v 10:20:24 hod. Na vzdálenost 413 km, dosáhl rychlosti 1.503,23 m/min. Jako druhý byl Petr Marek z Nepolis v OS Trutnov svým holubem 01-0134-970, který přílétl v 09:55:27 na vzdálenost 375 km rychlostí 1.496,52 m/min. Třetí byl h 01-077-764 Lad. a Pavla Horníčkových, který dolétl v 10:35:18 hod.  do Srubů ve vzdálenosti 429 km rychlostí 1.479,56 m/min. Z OS byly opět nejúspěšnější Pardubice s 24,34% umístěných holubů ve společných procentech.

V neoficielním pořadí středních tratí byl první Pavel Rodr z OS Pardubice před Janem Reichlem a třetím Pavlem Pacovským, oba z OS Trutnova. Protože se opět počítaly pouze dva závody jsou i zde minimální rozdíly. Mezi prvním a druhým 8 bodů a třetí je za druhým o necelý bod!

Zástupci zúčastněných OS se sešli 26.8. na hodnotící schůzi 3. ročníku a zároveň přijali návrh na 4. ročník MDTvČ v r. 2005. Do dlouhých tratí byly navrženy závody: 5.6.2005 Koblenz, 17.6. Aachen 1., 1.7. Oostende, 15.7. Brusel a 29.7. Aachen 2. Dále bylo dohodnuto uskutečnit mistrovství středních tratí východních Čech a sice 12.6., 26.6. a 10.7. z vypouštěcího místa Ulm. Je zde podmínka pro všechna zúčastněná OS - žádná nesmí mít Ulm v jiných termínech než v určených proto, aby měli všichni stejné podmínky a tento závod nemohli předem natrénovat. Jistě zajímavý návrh.

Ještě bych Vás chtěl pozvat na slavnostní vyhodnocení a předání cen v MDTvČ, které bude v sobotu 13. listopadu od 10 hod. v Hostovicích. Bude oceněno prvních 15 mistrů v dlouhých tratích a tři nejrychlejší holubi z každého závodu včetně krátkých a středních tratí. V Hostovicích pořadatel ZO Pardubice připravil vepřové hody a další pochoutky. Prodej chovatelských potřeb zajišťují Reitermanové z Jihlavy.

Ve zkratce technické výsledky:

Mistrovství dlouhých tratí východních Čech - 3. ročník 2004

1.   Novák Josef a syn            OS Trutnov                 1.931,10 bodů

2.   Svoboda Jiří                     Hr.Králové                  1.928,46

3.   Rojš Miroslav                   Trutnov                       1.900,79

4.   Marek Petr                        Trutnov                       1.878,42

5.   Konvalina Milan                Pardubice                   1.837,91

6.   Stráník Miroslav                Pardubice                   1.770,94

7.   ZLUK Lukeš Zdeněk         Hr.Králové                  1.743,15

8.   Filip František                   Jihlava                        1.718,32

9.   Reiterman Jarosl. st.       Jihlava                        1.690,32

10. ing. Blažek Václav            Pardubice                   1.670,99

11. Pospíšil Miroslav              Hr.Králové                  1.626,31

12. Vild Leoš a František       Hr.Králové                  1.573,19

13. Horníček Lad. a Pavel      Pardubice                   1.546,41

14. Reiterman Jarosl. ml.      Jihlava                        1.524,97

15. Řezníček Jiří                    Jihlava                        1.521,87

16. Zadrobílek Josef              Hr.Králové                  1.518,38

17. Dejdar Josef                     Svitavy                        1.507,31

18. Prachař Bohumil              Jihlava                        1.377,44

19. ing. Jirout Josef                Pardubice                   1.343,09

20. Kramář František             Trutnov                       1.326,49

 

Autor: Ladislav  Král